WELCOME TO MY BLOG

Monday, November 3, 2008

PAGI TERIMA WATIKAH PETANG TURUN PADANG BERSAMA Y.B USTAZ ABD. GHANI AHMAD

02 November 2008
Kuala Jerlun, KEDAH

Tak sampai satu hari terima watikah sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Kampung. Encik Abu Bakar bin Ismail lebih dikenali dengan nama bang Hassan Ketua Kampung Tandop Kedabu dan kampung Enam Kupang dalam kawasan Kuala Jerlun. Beliau dan Cikgu Ismail bin Osman bersama Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Ayer Hitam YB. Ustaz Abd. Ghani bin Ahmad dan kakitangan Pusat Khidmat Wakil Rakyat( PKWR ) DUN Ayer Hitam, menyampaikan sumbangan kepada fakir miskin di kampung tersebut dalam bentuk keperluan harian. Sumbangan agihan akan diberikan mengikut giliran pada setiap bulan, ia ditentukan oleh En. Abu Bakar Ismail selaku Ketua Kampung
(Tandop Kedabu dan Enam Kupang) serta Cikgu Ismail Osman yang mewakili HPA Industri bertindak sebagai penyumbang bantuan tersebut. Bantuan
t
ersebut telah disampaikan oleh YB. Ustaz Abd. Ghani bin Ahmad. Sumbangan agihan ini telah diberikan kepada sepuluh orang fakir miskin yang di pilih."Inilah sikap yang perlu dicontohi oleh Ketua-Ketua Kampung yang lain".Kata YB. Ustaz Abd. Ghani Ahmad.


No comments: