WELCOME TO MY BLOG

Tuesday, November 18, 2008

Tuesday, November 18, 2008

KERAJAAN NEGERI MEMAJUKAN TANAH TERBIAR SECARA KOMERSIAL BAGI MENINGKATKAN KAWASAN PERTANIAN,
Oleh: WADIASSOFI JAAFAR
ALOR STAR, 16 November: Kerajaan Negeri berharap pelan yang telahdirancang oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri Kedah bersamajabatan-jabatan yang terlibat dengan sektor pertanian akan membantukerajaaan memantapkan lagi sektor pertanian di negeri ini sertamerealisasikan hasrat kerajaan untuk lahir sebagai peneraju di dalamsektor pertanian negara.Menteri Besar, YAB. Dato' Seri Ustaz Azizan Abdul Razak berkata,objektif utama Kerajaan Negeri melancarkan halatuju baru di dalamsektor pertanian adalah dengan memberikan tumpuan kepada empat subsektor utama di dalam pertanian iaitu sub sektor tanaman, sub sektorpenternakan, sub sektor perikanan dan sub sektor pemasaran.Menurutnya, di dalam sektor tanaman, Kerajaan Negeri telah memberikantumpuan kepada kawasan-kawasan tertentu bagi dua jenis tanaman iaitudi kawasan utara sebagai tanaman jagung dan di kawasan selatan untuktanaman nenas."Manakala tanaman padi akan kekal di kawasan sedia ada dan juga akandibangunkan di kawasan luar Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)untuk menambahkan lagi kawasan tanaman padi di negeri ini," jelasnya.Beliau berkata, pengeluaran padi telah menunjukkan peningkatan dari750,552 tan metrik pada tahun 2006 kepada 870,886 tan metrik padatahun 2007 di kawasan MADA manakala bagi projek Kelompok Padi di bawahJabatan Pertanian, pengeluarannya telah mencapai 39.3 juta kilogramsetahun.Ujarnya, Kerajaan Negeri juga akan memberikan tumpuan khusus kepadatanaman padi di luar kawasan MADA dengan mengekalkan serta memajukanlagi tanah-tanah pertanian yang sesuai dan berpotensi sebagai kawasanpertanian.Kerajaan Negeri, katanya, akan memajukan tanah-tanah terbiar secarakomersial bagi meningkatkan kawasan pertanian, contohnya sepertiprojek ternakan udang di kawasan sawah terbiar di Kampung Kerawai, Sikyang kini dalam proses pelaksanaan."Kerajaan juga akan terus menggalakkan projek-projek dilaksanakansecara berskala besar dengan usahasama pihak swasta dan anak syarikatkerajaan negeri, contohnya ialah Projek Jagung Manis di Bukit Tanggaiaitu usahasama Kedah Agro bersama Sime Darby," ujarnya.Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Konvensyen Peladang,Penternak dan Nelayan Negeri Kedah 2008 di Dewan Sri Mentaloon, disini.YAB. Dato' Seri Ustaz Azizan menegaskan bahawa beberapa projek telahpun dilaksanakan oleh GLC di negeri ini yang boleh dijadikan sebagaicontoh seperti Projek Penternakan Baka Ayam oleh Perbadanan KemajuanNegeri Kedah (PKNK), Penternakan Lembu Fidlot di Bukit Kura, PadangTerap oleh NCIA dan beberapa lagi projek yang di dalam prosespelaksanaan."Sesungguhnya, bidang pertanian adalah bidang yang menjanjikanpendapatan lumayan kepada golongan petani sekiranya ia dilaksanakansecara bersungguh-sungguh di mana bidang pertanian bukan sahaja satuperniagaan malah ia juga adalah satu ibadah," katanya.Tambahnya, Kerajaan Negeri mengharapkan lebih banyak produk-produkyang menepati piawaian dapat dikeluarkan oleh pengusaha pada masa akandatang dan Kerajaan Negeri amat menghargai segala usaha serta semangatyang ditunjukkan oleh golongan petani bagi membantu membangunkansektor pertanian di negeri ini.

No comments: